Conference Committees


Conference co-chairs:

D.M. Markovich - Correspondent member of Russian Academy of Sciences

A.V. Klimenko - Academician of Russian Academy of Sciences

Program Committee Co-Chairs:

Professor Yu.N. Dubnishchev

Professor B.S. Rinkevichyus

Deputy Chairman of the Organizing Committee:

Ph.D., Associate Professor N.M. Skornyakova

Scientific Secretary:

Ph.D. A.Yu. Poroykov

Members of the organising committee

T.V. Bazhenova (JIHT RAS, Moscow)

A.E. Bondarev (KIAM RAS, Moscow)

A.Yu. Varaksin (BMSTU, Moscow)

G.N. Vishnyakov (VNIIOFI, Moscow)

V.M. Gordienko (MSU, Moscow)

V.A. Gourashvili (TRINITI, Troitsk)

O.A. Evtikhieva (MPEI, Moscow)

G.M. Zharkov (ITAM SB RAS, Novosibirsk)

P.G. Zverev (GPI RAS, Moscow)

V.M. Zemlyansky (Kiev)

I.A. Znamenskaya (MSU, Moscow)

S.I. Inshakov (TsAGI, Zhukovsky)

I.B. Kovsh (IMASH RAN, Moscow)

V.P. Kulesh (TsAGI, Zhukovsky)

Yu.N. Kulchin (IACP DVO RAS, Vladivostok)

G.G. Levin (VNIIOFI, Moscow)

A.E. Lutsky (KIAM RAS, Moscow)

G.G. Matvienko (IAO SB RAS, Tomsk)

I.Ch. Mashek (SPbU, St. Petersburg)

B.I. Mineev (CIAM, Moscow)

V.E. Mosharov (TsAGI, Zhukovsky)

S.B. Odinokov (BMSTU, Moscow)

О.F. Petrov (JIHT RAS, Moscow)

V.E. Pozhar (STC UI RAS, Moscow)

V.E. Privalov (SPbPU, St. Petersburg)

A.V. Priezzhev (MSU, Moscow)

N.V. Semidnov (SPbSMTU, St. Petersburg)

V.V. Smirnov (GPI RAS, Moscow)

V.I. Smirnov (MPEI, Moscow)

Yu.D. Chashechkin (IPMech RAS, Moscow)

Yu.V. Chugui (TDI SIE SB RAS, Novosibirsk)

V.G. Shemanin (KubSTU, Novorossiysk)

V.I. Yagodkin (CIAM, Moscow)

C. Greated (The University of Edinburgh)

J. Kompenhans (DLR, Gottingen)

C. Tropea (Technische Universität Darmstadt)

J. Turner (The University of Manchester)

Members of the working committee

V.A. Parshin

M.V. Sapronov

Yu.V. Ivanova

N.S. Il'ina

A.V. Kuchmenko